Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 

Admin

08:24 - 31/10/2017

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CÔNG TY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP (Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2020)   Do yêu cầu phát triển – Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Việt Nam Thăng Long Sepre.24 thường xuyên có...

Xem chi tiết