Dịch Vụ

Bảo vệ yếu nhân

Bảo vệ yếu nhân

Anh Quân

18:17 - 30/10/2017

Dịch Vụ

Bảo vệ chính khách, bảo vệ các đoàn khách tham quan du lịch, bao ve ca sỹ, diễn viên.

Xem chi tiết

Bảo vệ phi vật thể

Bảo vệ phi vật thể

Admin

18:17 - 30/10/2017

Dịch Vụ

Bảo vệ là bảo đảm an toàn tài sản, người, sự vật, sự kiện, mang lại sự an lòng cho khách hàng về tinh thần. Bảo vệ thân thể, thông tin, uy tín thương hiệu cho khách hàng...

Xem chi tiết

Áp tải

Áp tải

Admin

18:15 - 30/10/2017

Dịch Vụ

Dịch vụ bảo vệ Áp tải gồm áp tải vận chuyển tiền., áp tải vận chuyển hàng hoá đặc biệt, giá trị cao... (mục tiêu di động) .

Xem chi tiết

Đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ

Đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ

Admin

18:14 - 30/10/2017

Dịch Vụ

1. Tổng quan đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ, tìm hiểu nghiệp vụ bảo vệ, điều lệnh đội...

Xem chi tiết

Bảo vệ sự kiện

Bảo vệ sự kiện

Admin

18:14 - 30/10/2017

Dịch Vụ

1. Bảo vệ sự kiện là gì? : Các buổi diễn ca nhạc, sự kiện ra mắt, hội nghị, những hoạt động quàn chúng, có nhiều vấn đề về an ninh, bạo động phải sử dụng...

Xem chi tiết

Cung cấp nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Cung cấp nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Admin

18:13 - 30/10/2017

Dịch Vụ

1. Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tại công ty bảo vệ Thăng Long Sepre.24 : - Mô hình làm việc: Nhân viên công ty bảo vệ Việt Nam Thăng Long Sepre.24 làm việc...

Xem chi tiết

Cung cấp chỉ huy mục tiêu

Cung cấp chỉ huy mục tiêu

Admin

18:12 - 30/10/2017

Dịch Vụ

Quý khách muốn duy trì lực lượng bảo vệ tự tuyển nhưng có nhu cầu cho các nhân viên bảo vệ của mình được tiếp cận và làm việc trong môi trường làm việc của bảo vệ...

Xem chi tiết