Sự khác nhau giữa nhân viên bảo vệ và nhân viên an ninh

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa nhân viên bảo vệ và nhân viên an ninh. Cùng với mục đích bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng cho người khác. Tuy nhiên hai lực lượng này có sự khác nhau về mức lương, trách nhiệm, yêu cầu công việc.

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thường sẽ làm việc dưới quyền của một nhân viên an ninh. Họ phải vượt qua khóa đào tạo cơ bản với yêu cầu đầu vào là sức khỏe. Lương của nhân viên bảo vệ thường thấp hơn. Bên cạnh đó, nhân viên bảo vệ thường được bố trí tại một địa điểm bảo vệ. Các địa điểm thường thuê bảo vệ: trường học, ngân hàng, cửa hàng, quán cà phê...

Nhân viên an ninh

Nhân viên an ninh thường là người quản lý, điều tra giám sát nhóm nhân viên bảo vệ. Đồng thời, lực lượng này cũng được trả mức lương cao hơn đi kèm với việc yêu cầu trách nghiệm và kỹ năng nhiều hơn. Không giống như nhân viên bảo vệ, một nhân viên an ninh có tính cơ động cao hơn, thường bảo vệ tại nhiều địa điểm. Những nơi thường thuê nhân viên an ninh: sân bay, khách sạn...

 

Bình luận

Thêm Bình luận