Sự khác nhau giữa bảo vệ và vệ sỹ

Bảo vệ hay vệ sỹ đều được thuê với mục đích bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng. Tuy vậy, hai công việc này có sự khác nhau về đối tượng khách hàng, công việc, trang phục. Vậy bảo vệvệ sỹ khác nhau như thế nào?

Đối tượng khách hàng

Vệ sỹ là người bảo vệ tài sản, tính mạng cho một cá nhân hoặc một nhóm người. Thường là những người nổi tiếng, chính trị gia, người giàu có hoặc bất cứ ai bị đe dọa, theo dõi muốn bảo vệ bản thân. Vệ sỹ luôn đi theo, giám sát, bảo vệ theo yêu cầu của khách hàng về thời gian và địa điểm.

Bảo vệ như bảo vệ chung cư, nhà hàng, ngân hàng, trường học… Thực hiện công việc bảo vệ với quy trình cụ thể, theo thỏa thuận trong hợp đồng và dưới sự điều hành của công ty bảo vệ.

 Công việc

Bên cạnh sự khác nhau về đối tượng phục vụ, bảo vệvệ sỹ cũng khác nhau về công việc. Công việc của vệ sĩ là bảo vệ cho cá nhân hay một tổ chức cụ thể và chịu sự quản lý, điều hành của họ. Trong khi đó, nhân viên bảo vệ đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau, tùy theo sự phân công. Đối tượng mà họ bảo vệ không phải một người, một nhóm người cụ thể.  Đối tượng của họ có thể là một tập thể, một cộng đồng. Như vậy, xét về quy mô phục vụ thì bảo vệ rộng hơn so với vệ sỹ.

Trang phục

Đối với vệ sỹ, trang phục theo yêu cầu của người được bảo vệ phù hợp với địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Vệ sỹ thường hay mặc màu đen.

Đối với bảo vệ, thường mặc đồng phục do công ty cung cấp. Bảo vệ thường mặc màu xanh.

Liên kết: Bảo vệ chuyên nghiệp

Bình luận

Thêm Bình luận