Khi nào bảo vệ được sử dụng các công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ giúp nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhân viên bảo vệ cũng được sử dụng công cụ này. Vậy khi nào họ được sử dụng công cụ này?

Những công cụ hỗ trợ của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

Các công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ngoài cung cấp bộ đàm thì còn là những công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, súng điện… Những công cụ này mang tính sát thương nên bảo vệ cần phải được đào tạo bài bản trước khi sử dụng.

Khi nào nhân viên bảo vệ được sử dụng công cụ hỗ trợ?

Chỉ sử dụng những công cụ nói trên khi các biện pháp ngăn chặn hay lý lẽ thuyết phục không có hiệu quả để khống chế đối tượng. Hoặc đã nhận được cảnh cáo của bảo vệ nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Luôn cố gắng hạn chế tối đa thiệt hại do công cụ hỗ trợ gây ra nếu như bắt buộc phải sử dụng.

Cần lưu ý gì khi sử dụng các công cụ hỗ trợ?

Trước hết, bảo vệ cần phải được đào tạo bài bản về cách sử dụng những công cụ này. Bởi những công cụ này liên quan đến những qui định của pháp luật. Cũng như cần nắm vững những trường hợp nào được sử dụng theo qui định của pháp luật. Hạn chế tối đa thiệt hại do công cụ hỗ trợ gây ra.

 

Bình luận

Thêm Bình luận